ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

πανό 1

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Βασικές εφαρμογές: Τιμόνι τροχού, τοποθέτηση μπούμας, περιστροφή κεφαλής, αιώρηση μεταφορέα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Βασικές εφαρμογές: Πλατφόρμα, περιστροφή καλαθιού και φλόκου, περιστροφή προσαρτήματος, σύστημα διεύθυνσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βασικές εφαρμογές PowerTilt: Διαβαθμίσεις φινιρίσματος, υπόγειες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κατασκευή και συντήρηση οδών, ασφάλεια τάφρων, εξωραϊσμός, κοπή με βούρτσα, μέτρηση και υλικό πλήρωσης

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΛΕΡ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΛΕΡ

Βασικές Εφαρμογές: Ανατροπή και απόρριψη, περιστροφή φτερών εκχιονιστήρων, άρθρωση βραχίονα, τοποθέτηση βούρτσας

ΕΞΟΡΥΞΗ

ΟΡΥΞΗ (2)

Βασικές εφαρμογές: Βραχίονας ζυγαριάς, μπουλόνι, βίδα οροφής, περιστροφή ακροφυσίου εκτοξευόμενου σκυροδέματος, τοποθέτηση τρυπανιού, χειρισμός σωλήνων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Βασικές Εφαρμογές: Διεύθυνση τροχού, ταλάντευση προσαρτήματος, τοποθέτηση μεταφορέα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βασικές Εφαρμογές: Αποτροπή εκρήξεων, τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη

ΘΑΛΑΣΣΙΑ

MARINE (2)

Βασικές Εφαρμογές: Τοποθέτηση ιστού και καταπακτής, περιστροφή δακτυλίου, περιστροφή ράμπας, ανάπτυξη ράμπας πρόσβασης